Böcker

Titel: Först till Framtiden
Författare: Willi Railo


Pris: 350.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )

 

En hård ekonomisk verklighet tvingar fram nytänkande, nya visioner, ökad beredskap för förändringar, bättre prestationer och bättre effektivitet. Med tanke på den skandinaviska kostnadsnivån och marknadssituationen är vi nödgade att bygga in väsentligt mer kunskap och kompetens i våra produkter.
De skandinaviska samhällena och företagen är ofrivilligt anmälda till ett 'världsmästerskap'. Vill vi hävda oss i den ständigt hårdare internationella konkurrensen måste vi prestera maximalt. Boken 'Först till framtiden' drar fram faktorer som verkar vara speciellt viktiga när det gäller att få fram resurser både hos enskilda individer och i organisationer.

Titel: Bäst när det gäller
Författare: Willi Railo

 

Pris: 290.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


Alberto Tomba, sekunderna före start. Han rättar till glasögonen, hugger beslutsamt ner stavarna i den hårdpackade snön, flyttar över balansen till sin väldiga överkropp - och skjuter iväg. Just i det ögonblicket vet Alberto Tomba inget annat än att han ska vinna. Det är det som gör honom bäst när det gäller. Visst kan konkurrenterna också tro på seger. Visst kan de ha samma mål att vinna, och visst vinner de ibland. Men Tombas lilla, avgörande fördel är att han ser det som naturligt att vinna. Och vinna, och vinna!
Det är alltså den mentala skillnaden som avgör vilka som blir vinnare och vilka som blir eviga tvåor.
Hela boken bygger på beprövad idrottspsykologi, som egentligen bara är sunt förnuft, satt i system.
Boken är enkel och praktiskt inriktad för att du också ska ha möjlighet att bli bäst när det gäller - oavsett vilken nivå du idrottar på.

Titel: Resultat - Konsten att bli den du vill
Författare: Stefan Sebö


Pris: 290.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


Finns det ett recept för framgång? Varför lyckas vissa med allt de företar sig? Är de födda med vissa egenskaper som vi andra saknar? Har de en osedvanlig viljestyrka som gör att de alltid tycks fullfölja det som de har föresatt sig?

Nej, så är det definitivt inte. Alla kan förbättra sin förmåga att nå resultat och lyckas. De som lyckas och når resultat har lärt sig hur man gör för att bli bättre på att klara av det man har bestämt sig för.

Den är boken hjälper dig att ta de första stegen på vägen till framgång. Den innhehåller en rad exempel, tips och råd och ger dig verktyg att utveckla dina resurser och förändra dina egen situation till det bättre. I boken får du inspiration, motivation och en konkret strategi som skapar resultat.

Författaren Stefan Sebö är en av Sveriges mest erfarna och efterfrågade föreläsare i ämnen som personlig utveckling, mål och målstratergi, effektivitet och resultat samt säljutveckling.

 

"Boken är otroligt inspirerade och ger energi. Stefan själv är det levande beviset på att hans ideér funkar i praktiken. Det är bara att göra som han skriver"
Karl Mikael Cakste, grundare av Melty

 

"Stefan har gjort det igen - Fått mig att inse att man styr över sitt eget liv! Vill man så kan man och tanken styr handling. Väldigt läsvärd och inspirerande!"
Ninna Engberg, vd på Globenarenorna

 

"En riktigt bra bok för alla som vill lyckas! På ett lätt och tydligt sätt klargör Stefan hur man måste tänka och agera för att göra drömmarna till verklighet!"
Mats Qviberg, vice styrelseordf. Öresund

Titel: Skuld, Skam & Rakblad
Författare: Agnetha Ersson Eriksson


Pris: 248.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


"Jag såg en tunn, svart, smutsig och illaluktande tjej. Mitt hjärta höll på att brista när jag såg henne. Det var hennes mörka, tomma ögon som väckte min stora förtvivlan. Att ett par ögon kunde spegla så mycket tomhet hade jag aldrig förr upplevt eller sett. Framför mig satt en svart gestalt som inte längre kändes som mitt barn. Jag visste att om vi bara kunde ta bort den svarta masken så fanns min Emelie där inuti."

 

I en unik och självutlämnande biografi berättar Agnetha Ersson Eriksson om sin kamp för
att hjälpa sin dotter och familj. Boken är känslofullt berättad och tar oss med på en resa som pendlar mellan hopp och förtvivlan. Boken andas hopp mitt i det mörka och ger
exempel på hur våra attityder och fördomar påverkar en familj som befinner sig i kris.
Agnetha visar på hur kriser kan vändas till nya möjligheter genom att lyfta på locket till
familjehemligheterna.

 

ISBN 978-91-976614-0-9

Titel: Fotbollens insida
Författare: Willi Railo


Pris: 190.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


Du missar i avgörande lägen, vågar inte ta initiativ, är som bäst på träning, men aldrig när det verkligen gäller. Du flyr när du borde kämpa, blir defensiv när du borde vara offensiv. Du är rädd för att förlora, men minst lika rädd för att vinna. Tankens kraft styr dig - och bestämmer dina prestationer.
Detta är en bok om hu du kan använda din mentala styrka för att bättre kunna utnyttja dina resurser. Med en blandning av teori och praktiska exempel beskrivs hur insidan är avgörande, inte bara inom fotbollen - utan på en rad områden, också utanför idrotten.

Titel: Ett levande liv
Författare: Ulf Nilsson


Pris: 190.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


Jag vill med detta material visa på vägar till en ökad insikt om dig själv och andra. Men detta är inget komplett material. Hur skulle det kunna vara det?
Min förhoppning är att det skall göra dig nyfiken och eftertänksam och mer öppen för att utvecklas tillsammans med andra.

Titel: Presentationer med bildspel
Författare: Kristian Ingemansson


Pris: 294.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


Praktisk retorik, bildspel och presentationsteknik

I alla tider har bilder använts för att påverka oss människor. Bildkonstnärer har funnits i alla kulturer och kyrkomålningar har använts för att skrämma, fostra, upplysa och lugna. Den tekniska utvecklingen skapar ständigt nya möjligheter till påverkan vilket inte minst film och tv är moderna bevis för.

Idag används bildspel allt oftare i samband med kurser, seminarier, konferenser och liknande. Bildspel ger helt nya möjligheter att påverka och övertyga. Det är viktigt att utnyttja den nya tekniken på bästa möjliga sätt. Vi har alla tagit del av mer eller mindre misslyckade presentationer.

 

Den här handboken är skriven för dig som arbetar med presentationer med bildspel. Den tar sin avspark i både den klassiska retoriken och i den moderna amerikanska retoriken. Du får praktiska och konkreta råd och tips om vad du ska tänka på - och vad du ska undvika - för att göra riktigt lyckade presentationer.

Titel: Bruksanvisning för ett bättre liv
Författare: Stefan Sebö


Pris: 160.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


Bruksanvisning för ett bättre liv handlar om hur vi kan ta fram den potential som vi alla har, men inte utnyttjar fullt ut, om hur vi kan omvandla problem och oro till möjligheter. I boken presenterar Stefan Sebö på ett mycket enkelt och konkret sätt receptet till ett bättre liv, steg för steg. Du får lära dig en teknik och en metod för hur du bör vara, hur du ska tänka och hur du måste agera för att förändra och förbättra ditt liv.

 

I boken lär du dig bland annat:

 - åtta effektiva steg för problemlösning
 - att inte låta dig begränsas av det du tror att du inte kan
 - att utveckla mental styrka
 - att styra och påverka ditt liv så att det blir som du vill
 - att sätta upp mål
 - att göra målstrategi steg för steg
 - hur du kan påverka dina tankar
 - hur du skapar daglig positivitet och entusiasm
 - hur du gör drömmar till verklighet

Titel: En liten STOR bok för inspiration
Författare: Stefan Sebö


Pris: 50.00 kr inkl.moms

Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


En liten STOR bok för inspiration

Jag har alltid inspirerats av ordspråk. Kloka sanningar som sagts och skrivits ned av människor som du och jag. Ord och meningar rätt sammansatta som sätter "huvudet på spiken". Ibland ger oss ordspråken den där lilla extra styrkan för att göra det som måste göras eller inspirationen att ta det nödvändiga steget. Det här ordspråkshäftet innehåller 135 av mina favoriter. De flesta ordspråken är på Svenska. Några är på engelska. En del ordspråk går bara inte att översätta. Då förlorar de sitt innehåll i för stor mening.

 

Två smakprov:

"Bara i växande, förändring och utveckling finns paradoxalt nog verklig trygghet"
 - Anne Morrow Lindbergh


"Det finns inga omöjliga drömmar – Bara vår begränsade uppfattning om vad som är möjligt"

 - Beth Mende Conny

Titel: Utbrändhet - den nya folksjukdomen
Författare: Ola Schenström


Pris: 225.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


Utbrändhet och stressrelaterad sjuklighet har på kort tid vuxit till en folksjukdom. Förutom det mänskliga lidandet stressjukdomar medför, är deras konsekvenser förödande för företag och samhällsekonomin.

 

Det har hittills rått brist på handfasta åtgärdsprogram och verktyg för att vända den negativa utvecklingen. Martin Krauklis och Ola Schenströms bok utgör ett sådant verktyg. Den unika kombinationen av deras respektive kunskapsområde som läkare och präst har resulterat i en fördjupad analys och en tidigare aldrig skådad bredd när det gäller att förstå och åtgärda dessa problem.

 

Utbrändhet, den nya folksjukdomen är en fakta- och studiebok. Den ger en heltäckade bild av sjukdomens orsaker och behandling, och av förebyggande åtgärder på individ-, arbetsplats-, regional- och nationell nivå. Boken riktar sig till såväl enskilda läsare som studiegrupper, avslutas med en studiehandledning.

 

"En aktuell, bred och välskriven bok som berör allt från definitioner till behandling av utbrändhet"

 - Stephan Stenmark, Läkartidningen

 

"..en rik källa till hjälp för människor som drabbats. Här finns flera goda och konstruktiva exempel på vad man kan göra på andra sidan av väggen, både för enskilda och för arbetsgivare"

 - Charlotte Schröder, ICA-Kuriren

 

Titel: Reflexer & Reflektioner, Djupt in i mörkret - längst ut i ljuset
Författare: Tommy Wadebeck

 

Pris: 290.00 kr inkl.moms
Lager: I lager (Leverans 1-2 dagar) ( - Köp här ! - )


Tommy Wadebecks mycket omtyckta radio- och tv-program blev till en bok; Samtal i skymningen, som fick en stor läsekrets. Du håller nu i hand en ny och efterlängtad bok!

 

REFLEXER & REFLEKTIONER Djupt in i mörkret längst ut i ljuset är en filosoferande bok kring livets existensiella frågor.

En bok för att nu och då läsa, fundera och växa till... men som inte behöver sträckläsas.

 

Tommy Wadebeck arbetar som konsult, tv- och radioproducent och är samtidigt mycket efterfrågad som föreläsare i bland annat etiska frågor.

 

Upp igen !